0

Про законопроект № 6327. Продовження…

Автор: Євген Жовтяк 

Проект Закону №6327 “Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів” є планом тіньової приватизації державних та комунальних медичних закладів!
Законопроект пропонує забрати від державних та комунальних медичних закладів усі бюджетні кошти, які нація витрачає на охорону здоров’я (близько 70 мільярдів гривень у 2017 році), та віддати ці кошти «непідкупному» чиновникові, який, на власний розсуд, розподілить ці гроші між ПРИВАТНИМИ медичними закладами, ФОП (фізичними особами-підприємцями з правом найму лікарів) та … державними і комунальними медичними закладами…
Сьогодні кошти на охорону здоров’я розподіляються між медичними закладами в областях, районах та містах обласного значення згідно нормативів бюджетного забезпечення на жителя відповідної території і жодним чиновником не можуть змінюватися в залежності від уподобань чиновника чи партійної належності головного лікаря медичного закладу!
Цих коштів вистачає лише на оплату медичними закладами комунальних платежів та заробітної плати лікарям і майже не залишається на ліки та медичне обладнання…
Перехід від бюджетного фінансування державних та комунальних МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ до бюджетного фінансування Пакету гарантованих Законом МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, що надаються повністю автономними від бюрократичного впливу чиновника державними і комунальними медичними закладами, міг би привести до суттєвого покращення медичних послуг!

Це може статися при умові, що:

 1.  пацієнт сам в режимі он-лайн обирає будь-якого лікаря чи медичний заклад (із єдиної загальнодержавної бази даних), який може надати потрібну пацієнтові медичну послугу у зручний для пацієнта час;
 2. пацієнт за допомогою своєї Персональної картки з оплати медичних послуг (ПКОМП) сам в режимі он-лайн оплачує медичну послугу бюджетними коштами, які виділяються з бюджету на оплату Гарантованого Законом пакету медичних послуг;
 3. Держказначейство в режимі он-лайн перевіряє заявку з карточки ПКОМП на оплату медичних послуг і резервує кошти на персональному рахунку громадянина у разі підтвердження дотримання встановленої Законом процедури;
 4. спеціально створений контролюючий орган – Лікарська інспекція – в режимі он-лайн перевіряє правильність застосування процедури встановлення діагнозу та вибору Протоколу лікування і дає згоду на перерахування Держказначейством відповідної плати за медичну послугу на рахунок медичного закладу чи лікаря, який займається приватною медичною практикою. Подібна процедура погодження страхових випадків страховими компаніями (правда, у телефонному режимі) сьогодні в Україні працює!

Сучасний стан української банківської системи та Держказначейства України дозволяє без проблем запровадити таку систему БЮДЖЕТНОЇ ОПЛАТИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ!
Натомість, законопроект №6327 пропонує нам повернутися у позаминуле століття!
Законопроект №6327 встановлює, що якийсь «непідкупний» чиновник МОЗ до кінця 2017 року, та якийсь «непідкупний» керівник «Новоствореного центрального органу виконавчої влади» після 1 січня 2018 року, шляхом укладення письмових договорів вибере серед усіх приватних медичних закладів, ФОП з правом найму лікарів, державних і комунальних медичних закладів України, що отримали Ліцензію на право здійснення медичної практики, ті з них, яким одноосібно (і «бєзвозмєздно» J) надасть право отримувати бюджетні кошти за надані громадянам медичні послуги! І лише до таких, обласканих за невідомими критеріями чиновником, ФОПів і медичних закладів, з якими уклав письмові договори чиновник, громадянин зможе звернутися за «безплатним» (оплаченим з бюджету) медичним обслуговуванням, в свою чергу уклавши з ними письмовий договір!
Законопроектом №6327 пропонується на рівні первинних медичних послуг здійснити перехід з фінансування державних і комунальних медичних закладів до ЩОРІЧНОЇ ПОДУШНОЇ ОПЛАТИ за кожного пацієнта, з яким укладе «договір на медичне обслуговування» ФОП з правом найму лікарів чи медичний заклад! Жодної задекларованої «бюджетної оплати МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ» законопроект №6327 на первинному рівні не передбачає!
За взірець для впровадження в Україні законопроектом №6327 взята архаїчна модель, що була запроваджена в деяких Європейських країнах на початку минулого століття в умовах 100% приватної медицини та банківських переказів у готівковій формі за допомогою кінних екіпажів… Про можливість цілодобової оплати послуг за допомогою карточок із будь-якого терміналу тоді ще навіть не мріяли письменники–фантасти!
Запровадження подушної бюджетної оплати за кожен, укладений приватним лікарем (саме ЛІКАРЕМ, а не ФОП з правом найму лікарів!), договір з пацієнтом за певні гарантовані державою медичні послуги 100 років тому було цілком виправданим: таких лікарів усі знали, але не всі могли до них звернутися за медичною послугою, внаслідок свого майнового становища!.. Тому поява десь у італійській глибинці «лікаря»-Чічікова, який за кілограм гречки укладе з бабусею договір на «медичне обслуговування» була неможлива!..

ЦИХ КОШТІВ НІ В КОГО З ДІЮЧИХ ЛІКАРІВ НЕ ЗАБИРАЛИ!

Просто, держава запроваджувала додаткові бюджетні витрати (і додаткове оподаткування…), щоб урівняти усіх своїх громадян у праві на отримання певних, визначених законом, медичних послуг… До цього бюджетних витрат на охорону здоров’я просто не існувало!..
В Україні ж, законопроектом №6327, пропонується забрати бюджетні кошти від працюючих державних і комунальних медичних закладів (70-80% цих коштів становить зарплата лікарів!) і віддати «непідкупному» чиновнику! Чиновнику, який замінить публічну процедуру складання, розгляду та затвердження видатків на охорону здоров’я (через Державний бюджет України, обласні, районні, міські бюджети) своїми одноосібними рішеннями! «Непідкупний» чиновник одноосібно вирішить з яким підприємцем-ФОП з правом найму лікарів (без будь-яких кваліфікаційних вимог до таких підприємців особисто) чи медичним закладом йому укладати договір на право надання медичних послуг з їх бюджетною оплатою, а з яким ФОП чи медзакладом такий договір не укладати!
Для отримання подушної оплати з бюджету підприємцю-ФОП треба буде лише показати чиновнику договори з найнятими (чи «найнятими»!) ним лікарями та договори з кількістю пацієнтів пропорційною кількості найнятих (чи «найнятих»!) лікарів!
Для отримання від «непідкупного» чиновника подушної оплати з бюджету за «медичне обслуговування» своїх пацієнтів, які обслуговуються за власні чи страхові кошти, власнику приватної медичної фірми достатньо буде створити ФОП, отримати на цього ФОП ліцензію, найняти до нього «за сумісництвом» своїх же лікарів та укласти договори на «медичне обслуговування» зі своїми постійними клієнтами. І отримувати з бюджету 420 000 тисяч гривень за кожного лікаря-сумісника, який надає медичні послуги за гроші клієнта чи страхові кошти приватної страхової компанії 2 тисячам своїх постійних клієнтів! Ці гроші будуть відібрані від вчителів, пенсіонерів, безробітних, які не можуть оплачувати приватні медичні послуги і до такої «реформи» лікувалися в державних і комунальних медичних закладах!
Для клієнтів, які можуть лікуватися в приватних медичних фірмах за свої кошти, чи кошти свого роботодавця, витрачені на приватне медичне страхування сімей своїх працівників, 210 гривень на рік – не гроші! Тому суттєвого «покращення» у своєму медобслуговуванні за рахунок цих 210 гривень вони не відчують! Але вчитель, пенсіонер, безробітний, який до цієї «реформи» лікувався у державній чи комунальній поліклініці – не отримає ЖОДНОГО медичного обслуговування, бо 70 мільярдів гривень у державних і комунальних медичних закладів забирають і віддають «непідкупному» чиновнику!
Законопроектом №6327 жодного покращення медичного обслуговування всього населення не пропонується! Зате відкрито лобіюється створення приватної охорони здоров’я за рахунок бюджетного фінансування і умисного доведення до занепаду і банкрутства державних і комунальних медичних закладів!

Якби мова йшла про те, що забрані у державних/комунальних лікарень бюджетні гроші виділяються кожному “ФОП-лікарю”, що вирішив піти на “власний хліб” з державного/комунального медзакладу і отримав Ліцензію на право здійснення приватної медичної практики, а вони вже думають чи займатись медичною практикою самостійно, чи об’єднатися, скинутись і частину грошей виділити менеджеру-господарнику – у цьому була б хоч якась логіка!.. Але й це далеко від задекларованого переходу “на фінансування медичних послуг”…
Насправді, законороектом №6327 пропонується перехід від “фінансування ліжкомісць” у державних і комунальних медзакладах до фінансування “мертвих душ” з якими ФОП-Чічіков без медичної освіти уклав договори “на медичне обслуговування”!
На рівні вторинних і третинних медичних послуг законопроект №6327 теж не пропонує нічого, що могло б привести до покращення охорони здоров’я в Україні! «Непідкупний» чиновник МОЗ з 1 липня матиме всі права укласти договори з приватними лікарнями на 5 ліжок, які вони орендують у відповідних державних/комунальних лікарень і знайти підстави для неукладення таких договорів з державними/комунальними лікарнями, у яких приватні «лікарні» ці 5 ліжок орендують! Зрозуміло, що спочатку таких приватних «лікарень» не вистачатиме, щоб самостійно «освоїти» вторинну/третинну частку від 70 мільярдів гривень і їм буде надано право винаймати медичні послуги для «своїх» пацієнтів на умовах аутсорсінгу (субпідряду) у державних/комунальних медичних закладів, які отримали ліцензію, але не змогли «переконати» «непідкупного» чиновника укласти з ними договори,. Тобто і тут – замість розрекламованого вибору пацієнтом медичного закладу, насправді запроваджується вибір медичного закладу «непідкупним» чиновником МОЗ! Нагадаю, дотепер кошти розподілялися на підставі нормативів бюджетного забезпеченості на одного жителя за формулою, і обсяг цих коштів для конкретної лікарні своїм свавільним рішенням «непідкупний» чиновник МОЗ змінити не міг! Запровадження розподілу бюджетних коштів між медичними закладами, що вибрані чиновником за ним же встановленими довільними критеріями приведе до фактичної тіньової приватизації державних і комунальних медичних закладів, з якими приватними «мед закладами», що обрані «непідкупним» чиновником МОЗ будуть укладені договори аутсорсінгу, та банкрутства і закриття тих державних/комунальних медзакладів, які приватникам будуть не цікаві…
Якщо припустити, що «ляпи» законопроекту №6327 з’явилися не за бажанням олігарха-замовника приватизації охорони здоров’я, а через недостатній професіоналізм розробника законопроекту, то, у разі ухвалення такого закону, ми матимемо бюджетне фінансування створення приватної диверсифікованої медицини.
Але те, як без громадського обговорення в порушення усіх законодавчих і моральних норм протягується законопроект №6327 наводить на думку, що в законопроект №6327 свідомо закладена мета: за рахунок бюджетного фінансування та доведення до банкрутства державних і комунальних медичних закладів створювати супермонополізовану приватну охорону здоров’я в інтересах одного чи декількох олігархів!..
Але і в одному і у іншому випадку це не приведе до покращення медичного обслуговування – навпаки, ще менше коштів з цих 70 мільярдів гривень перепаде на оплату медичних послуг і значно більше, ніж зараз, осяде у приватних кишенях (чи, найімовірніше, у одній приватній кишені олігарха-замовника цієї афери!).
Прихована незаконна форма бюджетного фінансування приватної медицини вже існує у чинний моделі охорони здоров’я.
Сьогодні більшість приватних медичних фірм пов’язані із медичними чиновниками чи головними лікарями державних (комунальних) мед закладів. Багато лікарів таких фірм офіційно числяться (отримують заробітну плату та відрахування у державні страхові фонди з бюджету, а також страховий стаж для нарахування пенсії!) «на основній роботі» у «дружній» такій приватній фірмі державній (комунальній) поліклініці чи лікарні, а на медичну фірму влаштовані «за сумісництвом». В першу чергу це стосується медичних фірм, що надають послуги з відвідання пацієнта вдома та відкриття Листків тимчасової непрацездатності. Схематично це явище відображено на Схемі, яка додається на моїй сторінці поруч із цією публікацією…
Формальне виправдання цьому явищу – труднощі для приватних фірм з отриманням ліцензії на право оформлення лікарняних листків. Хоча, насправді, частіше за все, – це небажання витрачатись на плату за таку ліцензію та можливість приватному медичному закладу частково зекономити на зарплаті такому лікарю-суміснику!
Фактично такі фірми отримують плату за одну і ту ж, надану конкретному пацієнту, медичну послугу двічі: через тариф на послугу фірми, до якої насправді звернувся пацієнт чи його страхова компанія, та через зарплату свого лікаря-сумісника у державній (комунальній) поліклініці чи лікарні. Така зарплата і соціальний пакет лікаря-сумісника на «основній роботі» дозволяє фірмі зекономити витрати на зарплату «своїм» лікарям.

Незручності для фірм:

 1. медичну звітність про надані медичні послуги (пролікованих пацієнтів) такі лікарі-сумісники змушені оформляти двічі;
 2. така діяльність насправді є розкраданням бюджетних коштів в особливо великих розмірах…

«Алібі» у головного лікаря державної (комунальної) поліклініки «залізне» – це лікар, який спеціалізується на викликах, виклики до справжніх пацієнтів, звітність у порядку… Про те, що він ще десь «підпрацьовує» «не знав»…
Те, є родичі такого головного лікаря власниками «дружньої» приватної медичної фірми, чи він отримує «гонорар за співпрацю» в конверті, у кожної фірми вирішується по різному… Варіантів багато.
Гроші, які виплачуються з бюджету на повторну оплату уже оплачених приватно пацієнтами чи страховими компаніями послуг, могли піти на лікування людей, які не можуть оплатити послуги приватної медицини, але, фактично вкрадені у них!
«Реформатори» медицини вирішили що «бонус» від держави приватній медицині у розмірі 4 тисячі гривень щомісячної доплати за кожного «лікаря-сумісника» (дані про середню зарплату лікаря 3800 грн. – із «Щорічної доповіді МОЗ…за 2015 рік», Сьогодні ця зарплата вища!)!, який лише звітує у державній (комунальній) поліклініці, а насправді працює у приватній медичній фірмі є замалим Та ще й звіти треба писати! Та ще й – це не законно!
І вони вирішили в 10 разів збільшити «бонус» і скасувати звіти!
Законопроект №6327 пропонує приватним медичним фірмам новий «бонус» від держави – 420 тисяч гривень в рік на кожного лікаря-сумісника! Закладений у законопроект №6327 алгоритм такий: ФОП з надання медичних послуг, який створюється при приватній медичній фірмі укладає договір з «непідкупним» чиновником та договори пропорційно кількості лікарів (які працюють на фірмі та «найняті» паралельно до такого ФОП) з усіма пацієнтами приватної фірми, яких вона за попередній рік лікувала (а таких якраз за рік набирається не менше 2000 тисяч на лікаря), договори «з надання медичних послуг» і фірма (ФОП власника фірми) офіційно отримує з Держбюджету за кожний договір 210 гривень, або 420 тисяч на лікаря-сумісника!
І жодних звітів та іншої бухгалтерії – лише письмові договори: з «непідкупним» чиновником та з кожним пацієнтом!
Зрозуміло, що для пацієнта, який має гроші (чи страховку від роботодавця) на лікування в приватній фірмі, 210 гривень у рік – не гроші! Він і далі лікуватиметься, як звик, не відчуваючи якихось «додаткових» послуг на 210 гривень!
А от «бонус» для приватної фірми – 420 тисячі гривень на рік на кожного працюючого лікаря без жодного збільшення обсягу роботи!
Але ж це не гроші «нізвідки»! На суму, заплачену з ДЕРЖБЮДЖЕТУ приватним фірмам за кожних 2000 «Договорів з медичного обслуговування» «лікарями-сумісниками», буде зменшено бюджетне фінансування державних і комунальних медичних закладів, до яких змушені звертатися пацієнти (вчителі, пенсіонери, низькооплачувані працівники, безробітні…), які не в змозі оплатити лікування в приватній медичній фірмі!
“Реформатори” заявляють, що забравши гроші у державних і комунальних медичних закладів і віддавши ці гроші приватним фірмам у вигляді «бонусу» до вже оплаченого приватними особами чи страховими компаніями лікування, вони суттєво покращать медицину в Україні! Це свідома неправда!
Окремої уваги у законопроекті №6327 потребує пропозиція щодо створення мегакорупціогенного «Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів»!

Згідно статті 9 законопроекту Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів наділений повноваженнями з:

 • реалізації державної політики у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів у межах державного гарантованого пакета, внесення пропозицій щодо її формування;
 • проведення аналізу і прогнозування потреб населення України у медичних послугах та лікарських засобах;
 • виконання функцій єдиного національного замовника медичних послуг та лікарських засобів у межах державного гарантованого пакета;
 • виконання функцій страховика;
 • вжиття заходів для підвищення ефективності та якості надання медичних послуг постачальниками медичних послуг;
 • укладення, зміна та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію;
 • здійснення заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів у межах бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких він є, в тому числі заходів з перевірки дотримання постачальниками медичних послуг вимог, встановлених порядками використання коштів відповідних бюджетних програм і договорами про медичне обслуговування населення;
 • розробки переліку конкретних видів медичних послуг та лікарських засобів, оплата надання яких застрахованим особам гарантується повністю або частково за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування (Деталізований опис);
 • та інше.

Таке невиправдане зосередження в одному органі функцій встановлення обсягів фінансування (перелік послуг, що фінансуються з бюджету), замовника послуг, контролера з «правильності» надання послуг, розпорядника бюджетних коштів і контролера «правильності» їх витрачання ФОП і медустановами після отримання таких коштів та права за власним довільним вибором укладати, змінювати чи розривати укладені договори із ФОП та медичними закладами на право «освоєння» бюджетних коштів, які нація витрачає на охорону здоров’я, є свідомим безконтрольним знищенням існуючої системи заради корупційного збагачення та створення приватної охорони здоров’я за рахунок бюджетного фінансування!

Я не захищаю чинну модель охорони здоров’я, я лише застерігаю – реалізація пропозицій законопроекту №6327 значно погіршить ситуацію!

Чи потрібна Україні справжня медична реформа?
Звісно ж, потрібна!
Проводячи її треба пам’ятати, що всі працюючі нині в світі моделі охорони здоров’я створювалися в умовах 100% приватної медицини. Але, наприклад, Німеччина часів Бісмарка, яка 130 років тому першою розпочала реформу 100% приватної медицини, до нашого часу прийшла із системою, де 50% лікарень – ДЕРЖАВНІ! (джерело: http://www.euro.who.int/…/pdf_…/0008/255932/HiT-Germany.pdf…)
Нам же, заради ненаситності одного олігарха, пропонують повністю зруйнувати державну і комунальну медицину, всі бюджетні гроші віддавши на створення приватної медицини, щоб через 130 років медичні послуги у нас стали такими ж якісними і доступними, «як у них»!

А є ж варіант, нічого не руйнуючи, перейти:
ВІД
бюджетного фінансування державних і комунальних
медичних закладів
ДО
бюджетного фінансування Гарантованого пакету медичних послуг, що надаються повністю автономними від бюрократичного впливу державними і комунальними медичними закладами, яких самостійно оберирают і самостійно, в режимі он-лайн, оплачують їхні послуги самі пацієнти!
Створити за рахунок цього висококонкурентну (між автономними від бюрократичного впливу медичними закладами) державну і комунальну медицину і лише після цього допустити до цієї конкуренції за бюджетні гроші, які нація витрачає на фінансування Гарантованих Законом Пакету медичних послуг, той приватний бізнес, який за свої (чи кредитні), а не за бюджетні, гроші, створить приватні медичні заклади.

Alter Ego

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.