0

15 жовтня у Києві відбудеться перший найбільший форум з питань інвестицій у сферу охорони здоров’я України

м. Київ, 8 жовтня 2015 року

HC-copy-300x8315 жовтня 2015 року у готелі InterContinental Kyiv відбудеться Український форум з охорони здоров’я ’15 за підтримки Міністерства охорони здоров’я України. Форум стане першою найбільшою платформою в Україні, що об’єднає гравців ринку з міжнародними інвесторами та донорами з метою залучення інвестицій в сектор охорони здоров’я та для вирішення найбільш нагальних викликів галузі. Особливістю Форуму стане дискусія щодо обміну  міжнародним досвідом публічно-приватного партнерства за участю представників Турції та Білорусії. Серед учасників  події – керівництво МОЗ, виробники та дистриб’ютори лікарських засобів, головні лікарі, власники приватних клінік та виробники медичного обладнання.

«Державно-приватне партнерство – важливий інструмент, який дасть можливість швидше розвиватися системі охорони здоров’я. На сьогодні Міністерство охорони здоров’я працює разом з колегами з інших Міністерств над змінами до закону про ДПП, – зазначила Олександра Павленко, перший заступник Міністра охорони здоров’я України. – Ми вітаємо залучення медичної спільноти та гравців ринку до діалогу на теми реформи охорони здоров’я та розвитку державно-приватного партнерства, сподіваємося на плідну дискусію під час Форуму».

«Ми плануємо обговорити найважливіші на сьогоднішній день питання в сфері охорони здоров’я, зокрема, процеси дерегуляції, децентралізації та інші теми пов’язані з ринком медичних клінік в Україні», – зазначив Олег Спіженко, голова правління Асоціації приватних клінік України.

У форумі візьмуть участь Михайло Радуцький, заступник голови Київської міської державної адміністрації, Костянтин Яринич, народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я, Олег Спіженко, голова правління Асоціації приватних клінік України, Павло Ковтонюк, проектний менеджер реформи охорони здоров’я Національної ради реформ України, Володимир Ященко, генеральний директор Українського центру томотерапії, Тетяна Міхнова, генеральний директор Медичного центру Св. Параскеви, та ін.

Організатор Форуму – A7 CONFERENCES. Ексклюзивний юридичний партнер – міжнародна юридична фірма Dentons. Спонсори – Кібер Клініка Спіженко, Bravo Pharma та Canada-Ukraine Foundation. Партнер – ЖК «Orange Park» та Міжнародна Дипломатична Рада в Україні. Генеральний медіа-партнер – Економічна правда, Генеральний ТВ-партнер – Перший Діловий, Генеральний інформаційний партнер – Інтерфакс-Україна. Медіа-партнери – Апостроф, Компаньон, журнали «Медична практика», «Аптека», Likar.info, Doc.ua, Platfor.ma, UJBL, Ukrainian Law Firms. Подія проходить за підтримки бізнес-школи МІМ-Київ, Києво-Могилянської бізнес-школи, Panamedical Group та Американської торговельної палати в Україні.

Завдяки партнерам заходу участь для топ-менеджерів компаній з сектору охорони здоров’я та інвесторів (після онлайн-реєстрації та отримання підтвердження) є безкоштовною.  

Щодо акредитації ЗМІ, будь ласка, зв’яжіться з Лідією Марковою, тел. +38 066 165 77 87, markova@mprgroup.com.ua

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з Тетяною Лугановою, тел. +38 044 227 27 77, +38 063 118 25 26, tatyana@a7conf.com або відвідайте: www.a7conf.com/health

 

15 октября в Киеве состоится первый крупнейший форум по вопросам инвестиций в сферу здравоохранения Украины

 

г. Киев, 8 октября 2015 года

15 октября 2015 в отеле InterContinental Kyiv состоится Украинский форум по здравоохранению ’15 при поддержке Министерства здравоохранения Украины. Форум станет первой крупнейшей платформой в Украине, который объединит игроков рынка с международными инвесторами и донорами с целью привлечения инвестиций в сектор здравоохранения и для решения самых насущных вызовов отрасли. Особенностью Форума станет дискуссия по обмену международным опытом государственно-частного партнерства с участием представителей Турции и Белоруссии. Среди участников события – руководство Минздрава, производители и дистрибьюторы лекарственных средств, главные врачи, владельцы частных клиник и производители медицинского оборудования.

«Государственно-частное партнерство – важный инструмент, который даст возможность быстрее развиваться системе здравоохранения. На сегодня Министерство здравоохранения работает вместе с коллегами из других министерств над изменениями в закон о ГЧП, – отметила Александра Павленко, первый заместитель Министра здравоохранения Украины. – Мы приветствуем привлечение медицинского сообщества и игроков рынка к диалогу на темы реформы здравоохранения и развития государственно-частного партнерства, надеемся на плодотворную дискуссию во время Форума».

«Мы планируем обсудить важнейшие на сегодняшний день вопросы в сфере здравоохранения, в частности, процессы дерегуляции, децентрализации и другие темы связанные с рынком медицинских клиник в Украине», – отметил Олег Спиженко, председатель правления Ассоциации частных клиник Украины.

В форуме примут участие Михаил Радуцкий, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, Константин Ярынич, народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения, Олег Спиженко, председатель правления Ассоциации частных клиник Украины, Павел Ковтонюк, проектной менеджер реформы здравоохранения Национального совета реформ Украины, Владимир Ященко, генеральный директор Украинского центра томотерапии, Татьяна Михнова, генеральный директор Медицинского центра Св. Параскевы и др.

Организатор Форума – A7 CONFERENCES. Эксклюзивный юридический партнер – международная юридическая фирма Dentons. Спонсоры – Кибер Клиника Спиженко, Bravo Pharma и Canada-Ukraine Foundation. Партнер – ЖК «Orange Park» и Международный Дипломатический Совет в Украине. Генеральный медиа-партнер – Экономическая правда, Генеральный ТВ-партнер – Первый Деловой, генеральный информационный партнер – Интерфакс-Украина. Медиа-партнеры – Апостроф, Компаньон, журналы «Медицинская практика», «Аптека», Likar.info, Doc.ua, Platfor.ma, UJBL, Ukrainian Law Firms. Событие проходит при поддержке бизнес-школы МИМ-Киев, Киево-Могилянской бизнес-школы, Panamedical Group и Американской торговой палаты в Украине.

Благодаря партнерам мероприятия участие для топ-менеджеров компаний из сектора здравоохранения и инвесторов (после онлайн-регистрации и получения подтверждения) является бесплатным.

По аккредитации СМИ, пожалуйста, свяжитесь с Лидией Марковой, тел. +38 066 165 77 87, markova@mprgroup.com.ua

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Татьяной Лугановой, тел. +38 044 227 27 77, +38 063 118 25 26, tatyana@a7conf.com или посетите: www.a7conf.com/health

 

Kyiv will host the first biggest Ukrainian healthcare investment forum on October 15

October 08, 2015, Kyiv

On October 15, 2015 at InterContinental Kyiv the Ukrainian Healthcare Forum ’15 will be hosted supported by the Ministry of Health of Ukraine. The Forum will be first and the biggest communication platform, which will bring together market players, paired with international investors and donors, to attract investments in health sector and to address the most pressing challenges of the industry. The feature of the Forum will be a unique discussion on the transfer of international experience, in public-private partnerships with the participation of members from Turkey and Belarus. Participants of the event will be ministry’s senior level executives, medicine manufacturers and distributors, chief doctors, private clinics owners and medical equipment manufacturers.

«Public-private partnership is an important tool, which will allow faster development of the healthcare system. Today, Ministry of Health is working with colleagues from other ministries on new PPP draft law», – noted Olexandra Pavlenko, First Deputy Minister of Health of Ukraine. – We welcome the involvement of medical community and market players to discuss health reform development of public-private partnership, and we hope for saturated discussion during the forum».

«We plan to discuss the most important issues for today in healthcare industry, especially deregulation and decentralization questions, and other topics related to private clinics market in Ukraine», –  said Oleg Spizhenko, CEO of the APCU.

Among the Forum’s speakers will be Mykhaylo Radutsky, Deputy Head of Kyiv City State Administration, Konstantyn Yarynych, MP of Ukraine, Oleg Spizhenko, member of the committee of Health, CEO of the Association of Private Clinics Ukraine, Pavlo Kovtonyuk, Project Manager of the public health reform of the National Reforms Council of Ukraine, Volodymyr Yashchenko, CEO of Ukrainian Thomotherapy Centre, Tatyana Mikhnova, CEO of St. Paraskeva Medical Centre, and many others.

Forum organizer – A7 CONFERENCES. Exclusive Legal Partner – Dentons. Sponsors – Spizhenko Cyber Clinic, Bravo Pharma and Canada-Ukraine Foundation. Partners – Orange Park Residences and International Diplomatic Council in Ukraine. General Media Partner – Ekonomichna Pravda, General TV Partner – 1st Business Channel, General News Partner – Interfax-Ukraine. Media Partners – Apostrophe, Companion, Apteka, Medical Practice journals, Likar.info, Platfor.ma, Doc.ua, UJBL, Ukrainian Law Firms. The event is supported by the Business School MIM-Kyiv, Kyiv Mohyla Business School, Panamedical Group and the American Chamber of Commerce in Ukraine.

Thanks to our event partners participation for the C-suite executives from the healthcare sector and investors is free of charge (after online-registration and confirmation).

For media accreditation, please contact Lidiya Markova tel. +38 066 165 77 87, markova@mprgroup.com.ua

 For additional information, please contact Tatyana Luganova, tel. +38 044 227 27 77, +38 063 118 25 26, tatyana@a7conf.com or visit: www.a7conf.com/health

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.